Föreläsningar och seminarier Post doc seminarium: Anders Sand

2019-10-07 13:00 - 14:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9 A, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

Välkommen till forskningsseminarium vid Enheten för logopedi

Postdoc Fil. dr. Anders Sand, Enheten för logopedi, Karolinska Institutet

Måndagen den 7 oktober, kl. 13:00-14:30

Titel:
Metodseminarium: ”Varför vi borde sluta prata om “statistiskt signifikant””.

Abstract
Att hitta “statistiskt signifikanta” resultat har länge krävts för att få publicera och det har starkt påverkat vetenskaplig praxis. Men tonvikten på “statistiskt signifikant” har under några år attackerats, och av goda skäl anser jag. Under seminariet kommer jag försöka visa att statistiskt signifikant (ensamt) är omöjligt att tolka i alla kombinationer av stark/svag power och signifikant/icke-signifikanta resultat. Jag vill presentera en annan praxis för att utvärdera forskningsresultat: konfidens (eller credible) intervall och fördefinierade ”regioner av intressanta effekter”. En sådan förändring förlorar inget, men har allt att vinna. Om tiden tillåter vill jag också försöka visa att alfa (t.ex. α = 0,05) inte förutsäger ett forskningsprojekts långsiktiga felmarginal och inte heller förutsäger andelen falska fynd bland publicerade studier (två argument som vissa använt för att hålla sig kvar vid ”statistiskt signifikant”).

För uppkoppling via videolänk kontakta Karin Söderholm!

Kontakt

Anna Peterson Administratör