Föreläsningar och seminarier Policy lab: Sverige och antibiotikaresistens - hur kan ett litet land använda forskning och evidens för att påverka på högsta internationella nivå?

2024-08-27 14:00 - 15:30 Add to iCal
Campus Solna Ragnar Granit, våning 3, Biomedicum, Solnavägen 9, 171 65 Solna
Ett odling av CRE bakterier i en platta.
CRE bakterier. Foto: Privat

Välkomna på höstterminens första policy lab!
Med anledning av högnivåmötet om antimikrobiell resistens i FN:s generalförsamling den 26 september 2024 kommer vi att ägna labet åt hur forskning och evidens kan bidra till ett framgångsrikt policyarbete kring antibiotikaresistens, en av vår tids viktigaste och mest akuta globala hälsofrågor. En spännande panel av experter kommer att bidra med sin expertis och svara på frågor.

Innehåll:

Sverige har under lång tid haft ett framgångsrikt arbete mot antibiotikaresistens på hemmaplan och även drivit frågan internationellt. I september kommer frågan återigen att diskuteras på högsta internationella nivå, i ett högnivåmöte om antimikrobiell resistens (AMR) i FN:s generalförsamling. Det är andra gången ämnet lyfts på den nivån. Förra gången det skedde var 2016, då utkomsten var en politisk deklaration som signerades av alla medlemsländer. Precis som då kommer Sverige att delta och frågan är hur vi, som relativt litet land, kan använda forskning och evidens för att påverka på högsta internationella nivå.

I policy labet kommer vi att använda frågan om antibiotikaresistens som ett exempel på hur forskning och evidens kan bidra till att driva svåra policyfrågor inom hälsa i positiv riktning. Vi kommer att göra en tillbakablick på processen runt förra högnivåmötet 2016, vad den utmynnade i, vad vi har lärt oss av denna, och sedan blicka framåt till mötet i september. Vi kommer att titta särskilt på hur forskning och evidens användes i advocacyarbete, både 2016 och nu.

Panelen består av: 

Modererar gör Nina Viberg, Centre of Excellence for Sustainable Health på KI, samt tidigare AMR Focal Point, Socialdepartementet

Anmälan: 

Klicka på den här länken för att anmälda ditt deltagande! 

Observera att du endast kan delta på plats. Online-deltagande är ej möjligt. Policy labet är på svenska. Kaffe, te och bullar kommer att serveras.

Om policy lab: 

Policy lab är ett forum för diskussion och lärande om relationen mellan forskning och beslutsfattande. Syftet är att öka kunskapen och intresset om offentlig förvaltning, om beslutsfattande och politik, om policyarbete byggt på vetenskap och om advocacy-arbete/opinionsbildande. Policy laben hålls på KI:s campus och sker i seminarieform. De arrangeras av en arbetsgrupp som består av personer från Centrum för hälsokriser, Centre of Excellence for Sustainable Health – CESH och Kansliet för forskning och forskarutbildning på KI.