Konferenser och symposier Policy lab – ett forum för diskussion och lärande: Om vägen till ett politiskt beslut, med exempel från den statliga Forskningsfinansieringsutredningen

2024-03-14 13:30 - 15:00 Add to iCal
Campus Solna Lärosal Peter Reichard Våningsplan 3 i Biomedicum
Dekorativ bild
Foto: Getty Images

Centrum för hälsokriser och Centre of Exellencefor Sustainable Health (CESH) har nöjet att återigen välkomna deltagare till ett policy lab. Policy lab är ett forum för samtal och gemensamt lärande om hur vetenskap och policy möts! Eftersom det här policy labet handlar om den statliga beslutsvägen och hanteringen i Sverige, men exempel från en svensk statlig utredning, hålls det på svenska.

Program:

Välkomnande

  • Kort presentation av arrangörerna, deltagarna och om policy lab. 

Panelsamtal om vägen från utredning till produkt, med exempel från den statliga Forskningsfinansieringsutredningen:

  • Utredningar och andra underlag. Hur genomförs och formuleras en statlig utredning?
  • Hantering/beredning i Regeringskansliet
  • Politiska förhandlingar. Hur går det till ”bakom kulisserna”? 

Diskussion och frågor

Medverkande:

Deltar i panelen gör:

  • Ingrid Peterson, särskild utredare för Forskningsfinansieringsutredningen
  • Maja Fjaestad, expertkoordinator Centrum för hälsokriser och tidigare statssekreterare på Socialdepartementet
  • Karin Schmekel, kanslichef på Kansliet för forskning och forskarutbildning på KI och tidigare tjänsteman Utbildningsdepartementet

Anmälan

Det är begränsat antal platser i salen, så anmäl dig redan nu. Anmälan sker via den här länken!
Vid frågor kontakta: healthcrises@ki.se