Annan Perspektiv på samverkan – om akademins roll i samhället

2020-10-14 0:00 till
2020-12-04 23:59 Add to iCal
Annan Stockholm

Är du intresserad av att utveckla ett professionellt förhållningssätt till samverkan mellan akademin och övriga samhället? Vill du utveckla dina färdigheter och förmågor att hantera allt större förväntningar på att samverka och lära dig mer om hur du kan engagera dig i att bidra till ömsesidigt lärande mellan akademin och samhället, eller hjälpa andra att göra det?

I höst startar en kurs som erbjuder dig kunskap och färdigheter som ökar din förmåga att bidra till att på lika villkor samverka med omgivande samhälle. Kursen, som bygger på erfarenhetsbaserad pedagogik och aktuell samverkansforskning, erbjuder begrepp och tankemodeller om akademins roll i samhället vad gäller samverkan. Kursen tar bland annat upp olika föreställningar om samverkan, ger inblick i hur olika försök att organisera samverkan kan få varierande konsekvenser, samt diskuterar olika samverkansformer och hur dessa kan vara relevanta för olika ämnesområden. Inom kursens ramar skapas förutsättningar för att på ett kritiskt och strategiskt sätt kunna ta sig an – och bidra till – samverkansuppgiften utifrån universitetens och högskolornas mångfasetterade och långsiktiga roll i samhället.

Kursen är kopplad till Vinnovas kunskapsplattform om universitetens roll i samhället (MUM) och genomförs i samverkan med 16 svenska lärosäten genom samarbete med projektet SPETS (Strategiska Partnerskap för Effektiv och Transparent Samverkan). Kursen erbjuds inom ramen för ett forskningsprojekt med syfte att genomföra och utvärdera ett kurskoncept kring akademins roll i samverkan.

Kursen består av tre seminariemoduler som ges under oktober till december 2020, och med hemuppgifter mellan tillfällena. Arbetsinsatsen för att delta i kursen uppskattas till tre veckor. Kursen är organiserad utifrån dessa seminariemoduler, där varje modul kommer att ges i Stockholm vid två olika lärosäten, samt på Vinnova. Då kursen vänder sig till deltagare från flera olika lärosäten ger den goda möjligheter att bygga nätverk och knyta nya kontakter. 

Intresserad? Mer information och anmälan Perspektiv på samverkan – om akademins roll i samhället