Föreläsningar och seminarier Pediatric Oncology-seminarium 4/5

2023-05-04 12:00 Add to iCal
Online via Zoom

Välkommen till BCFE seminariet torsdag 4/5 kl. 12.00. Föreläsare: Phillip Newton och Yuwei Lin.

Föreläsare

Phillip Newton, PhD, Senior forskare, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet, (Newton gruppen).

Titel

"Use of in vivo mouse models to study radiation-induced skeletal late-complications"

Sammanfattning

Sammanfattning av seminariet finns här: Länk till institutionens webbplats på engelska.

Föreläsare

Yuwei Lin, Master student, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet,  (Shahrzad Shirazi Fard  - Herold gruppen) 

Titel

"Mapping Clonal Heterogeneity in Neuroblastoma using Spatial Multiplex FISH labeling"

Sammanfattning

Sammanfattning av seminariet finns här: Länk till institutionens webbplats på engelska.

Moderator

Shahrzad Shirazi Fard

Delta via Zoom

Anslut till seminariet Zoomlänk 

Kontakt