Föreläsningar och seminarier Pediatric Oncology-seminarium 20/4

2023-04-20 12:00 Add to iCal
Online via Zoom

Välkommen till BCFE seminariet torsdag 20/04 kl. 12.00. Föreläsare: Malin Lönnerblad och Christina Egnell Gustafsson.

Föreläsare

Malin Lönnerblad, Medicine doktor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet and KI, och Specialpedagogiska institutionen, Stockholm Universitet.

Titel

"Educational and occupational outcomes in teenagers and young adults treated for brain tumors in childhood"

Sammanfattning

Sammanfattning av seminariet finns här: Länk till institutionens webbplats på engelska.

Föreläsare

Christina Egnell Gustafsson, Leg. läkare och doktorand vid Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet, (Susanna Ranta gruppen).

Titel

"The effect of BMI on HD-MTX pharmacokinetics and associated toxicity in children with ALL"

Sammanfattning

Sammanfattning av seminariet finns här: Länk till institutionens webbplats på engelska.

Moderator

Kleopatra Georgantzi

Delta via Zoom

Anslut till seminariet Zoomlänk 

Kontakt