Föreläsningar och seminarier Pediatric Oncology seminar Cancelled

2022-06-16 12:00 - 12:55 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Online/Plan 12, F, NKS Barn (outside Barnonkologiska slutenvårdsavdelningen)

Speaker: Päivi Ventovaara

Title: Nurses´ perceptions of situations in paediatric oncology care that involve children’s voices – a cross-sectional survey of ethical climate and moral distress