Föreläsningar och seminarier Pediatric Oncology seminar

2022-11-11 12:00 - 12:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Online/Plan 12, F, NKS Barn (outside Barnonkologiska slutenvårdsavdelningen)

Speaker:
Diana Treis, MD (resident) / PhD student, Kogner group

Thesis title: ALK and WIP1, examples of therapeutic targets in neuroblastoma 

Moderator: Shahrzad Shirazi Fard