Föreläsningar och seminarier Pediatric Oncology seminar

2021-04-22 12:00 - 12:55 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Online/Plan 12, F, NKS Barn (outside Barnonkologiska slutenvårdsavdelningen)

Pesentations from the Childhood Cancer Research Unit with Teodora Andonova and Trausti Oskarsson

Thesis presentation: Inhibition of tenuerin 4 expression suppresses growth and induces differentiation in neuroblastoma, Teodora Andonova, PhD candidate, Wickström lab

Hip and knee arthroplasties in childhood cancer survivors , Trausti Oskarsson, PhD student (MD), Heyman lab