Föreläsningar och seminarier Pedagogiskt forum - Hannes Meidal & Maria Såthe - Agota Kristof

2019-05-14 12:00 - 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Föreläsningssal Rolf Luft

Program Pedagogiskt Forum
Möten med framstående författare och konstnärer i pedagogisk anda
Vårterminen 2019

Alumner är varmt välkomna till Pedagogiskt Forums lunchföreläsningar under VT2019.

Tisdag 14 maj kl.12.00 – 13.00

Föreläsningssal Rolf Luft

Hannes Meidal & Maria Såthe - Agota Kristof

Pedagogiskt Forum arrangeras av:

Undervisning och Lärande (UoL) vid Karolinska Institutet

Hög kompetens för dagens krav och handlingsberedskap för morgondagens utmaningar

– hälso- och sjukvård i samverkan med universitet och högskolor

Dokument