Föreläsningar och seminarier Pedagogiskt forum - Cilla Naumann - Den oändliga himlen

2019-05-07 12:00 - 13:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Aulan

Program Pedagogiskt Forum
Möten med framstående författare och konstnärer i pedagogisk anda
Vårterminen 2019

Alumner är varmt välkomna till Pedagogiskt Forums lunchföreläsningar under VT2019.

Tisdag 7 maj kl.12.00 -13.00

Aulan, Danderyds sjukhus

Cilla Naumann - Den oändliga himlen

Pedagogiskt Forum arrangeras av:

Undervisning och Lärande (UoL) vid Karolinska Institutet

Hög kompetens för dagens krav och handlingsberedskap för morgondagens utmaningar

– hälso- och sjukvård i samverkan med universitet och högskolor

Dokument