Föreläsningar och seminarier Pedagogiskt forum - Cecilia Hansson - Att hitta eller förlora sig i Wien

2019-05-27 12:00 - 13:00 Add to iCal
Södersjukhuset Aulan

Program Pedagogiskt Forum
Möten med framstående författare och konstnärer i pedagogisk anda
Vårterminen 2019

Alumner är varmt välkomna till Pedagogiskt Forums lunchföreläsningar under VT2019.

Måndag 27 maj kl.12.00 -13.00

Aulan, Södersjukhuset

Cecilia Hansson - Att hitta eller förlora sig i Wien

Pedagogiskt Forum arrangeras av:

Undervisning och Lärande (UoL) vid Karolinska Institutet

Hög kompetens för dagens krav och handlingsberedskap för morgondagens utmaningar

– hälso- och sjukvård i samverkan med universitet och högskolor

Dokument