Annan PARASOLL- gruppträff 26/10

2022-10-26 12:10 - 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg KI SYD, Institutionen för neurologi, vårdvetenskap och samhälle, NVS

Projekt PARASOLL bjuder in studenter på grund- och avancerad nivå att delta i gruppträffar varje termin.

Studenter
Foto: N/A

Projekt PARASOLL syftar till att underlätta för studenter på KI att ta hand om sin psykosociala hälsa under studietiden. På PARASOLL-sidan i Canvas (https://ki.instructure.com/courses/15411) finns lättillgänglig och forskningsbaserad information om t ex fysisk aktivitet, att hantera prestationskrav och att ändra vanor. Varje termin anordnas två gruppträffar där studenter kan samtala om hur man kan ta hand om sin hälsa. Gruppträffarna leds av två lärare på KI (en arbetsterapeut och en psykolog).

Den första gruppträffen anordnas 26/10 kl 12:10 i Flemingsberg. Maxantal studenter: 12.

 

Länk för anmälan 

https://survey.ki.se/Survey/32176

Kontakt

Tove Wahlund Adjunkt
+46852482463