Föreläsningar och seminarier Översikt av “Self-Assessment Tools”

2021-06-07 15:00 - 16:00 Add to iCal
Online Zoom

Har du en ISTJ personlighet?
Kanske har du lätt för att lära, fokusera, analysera eller får saker gjorda?
Visar du upp ett blå uppförande?
Beskriver ditt team dig som någon som är: Undersökande, Konventionell och Social

Till det här webinariet har vi bjudit in Amy Sanford, till att ge en kort översikt av fyra populära personlighetstest, Myers Briggs Type Indicator, Strength Finder, DiSC, och Strong Interest Inventory.

Test som ibland används vid rekrytering till tjänster i industrin.

Detta webinarium kommer att ges på engelska. Se mer information på den engelska sidan