Intern kurs och fortbildning Organisatorisk och social arbetsmiljö för chefer - Del 2

2024-10-22 13:00 - 16:00 Add to iCal
Campus Solna Berzelius väg 3, Solna, våningsplan 4 i Berzeliuslaboratoriet, Rolf Bergin
Genrebild för publikationer
Foto: Getty Images.

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar består av en serie om tre moduler som alla ingår i Karolinska Institutets basutbud av arbetsmiljöutbildningar för chefer.

Målgrupp

Kursen vänder sig till nya/blivande chefer/ledare och till dig inom HR-stöd vid KI, samt till dig som mottagit/kommer motta delegerade arbetsmiljöuppgifter. Kursen är obligatorisk och ska repeteras vart 5:e år digitalt eller live. 

Syfte och innehåll

Kursen uppdelad i två delar.

Del 1 utförs digitalt av en organisationskonsult från Företagshälsan Avonova. Denna del syftar till att ge dig grundläggande kunskap om lagkrav i arbetet med organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor, samt en introduktion till vad OSA innebär ur flera olika perspektiv. 

Del 2 Workshop, utförs fysiskt på Campus Solna med Ia G Wallgren, HR Specialist i OSA på KI. Vi arbetar tillsammans utifrån olika case inom det organisatoriska och sociala arbetsmiljöområdet. Syftet med denna del är att ge dig som chef möjlighet att tillsammans med andra chefer, reflektera över olika tillvägagångssätt för att arbeta med OSA-frågor, på ett systematiskt sätt.

Du förväntas delta på både del 1 och 2. 

Kursdatum 2024

Vårterminen

Del 1: Torsdag den 18:e april 2024 klockan 08:30-12:00, Digitalt via Teams. 

Del 2: Tisdag den 23:e april 2024 klockan 13:00-16:00, Campus Solna, Berzelius väg 3, våning 4 i Berzeliuslaboratoriet, Rolf Bergin. 

Höstterminen

Del 1: Onsdag den 16:e oktober klockan 08:30 - 12:00, Digitalt via Teams.

Del 2: Tisdag den 22:a oktober klockan 13:00 - 16:00, Campus Solna, Berzelius väg 3, våning 4 i Berzeliuslaboratoriet, Rolf Bergin.

Vid frågor vänligen kontakta

Kontakt