Intern kurs och fortbildning Organisatorisk och social arbetsmiljö för chefer - Del 1

2024-04-18 8:30 - 12:00 Add to iCal
Teams
Genrebild för publikationer
Foto: Getty Images.

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar består av en serie om tre moduler som alla ingår i Karolinska Institutets basutbud av arbetsmiljöutbildningar för chefer.

Målgrupp

Kursen vänder sig till nya/blivande chefer/ledare och till dig inom HR-stöd vid KI, samt till dig som mottagit/kommer motta delegerade arbetsmiljöuppgifter. Kursen är obligatorisk och ska repeteras vart 5:e år digitalt eller live. 

Syfte och innehåll

Kursen uppdelad i två delar.

Del 1 utförs digitalt av Avonova företagshälsa. Denna del syftar till att ge dig kunskap om lagkrav i arbetet med organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor. 

Del 2 utförs fysiskt på Campus Solna av Ia G Wallgren, HR Specialist i OSA på KI. Detta tillfälle är en workshop där vi arbetar tillsammans utifrån olika case inom det organisatoriska och sociala arbetsmiljöområdet. Syftet med del 2 är att ge dig som chef möjlighet att tillsammans med andra chefer, reflektera över olika tillvägagångssätt för att arbeta med OSA-frågor, på ett systematiskt sätt. 

Du förväntas delta på både del 1 och 2. 

Kursdatum 2024

Vårterminen 

Del 1: Måndag den 18:e april 2024 klockan 08:30-12:00, Digitalt via Teams.

Del 2: Tisdag den 23:e april 2024 klockan 13:00-16:00, Campus Solna, Berzeliuslaboratoriet, våning 4, Rolf Bergin. 

Höstterminen

Del 1: Onsdag den 16:e oktober klockan 08:30 - 12:00, Digitalt via Teams.

Del 2: Tisdag den 22:a oktober klockan 13:00 - 16:00, Campus Solna, Sal: Information kommer

Vid frågor vänligen kontakta

Kontakt