Föreläsningar och seminarier Öppna föreläsningar i logopedi

2022-03-05 13:30 - 16:30 Add to iCal
Annan ABF-huset, Sandlersalen. Sveavägen 41 Stockholm

Kommunikation och sväljning vid demens

Anordnas i samarbete med ABF Stockholm, enheten för logopedi, institutionen för klinisk vetenskap och teknik och Medicinsk Enhet Logopedi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Mer information på ABF Stockholm

Kontakt