Föreläsningar och seminarier Öppet seminarium om barns och kvinnors hälsa i globalt perspektiv

2019-09-30 10:00 - 15:10 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels allé 23, S204

Kvinnor och barn har ansetts vara "de fattigas underklass"... och utgör omkring 75% av befolkningen i låg-och medelinkomstländer. Hur kommer målen för hållbar utveckling (SDGs) 2030 att hantera vad millennieutvecklingsmålet 5a inte gjorde; för att minska mödradödlighetens förhållande (MMR) med 75%?
Seminariet hålls på engelska.

Program

10.00-10.15 Introduction by Professor Ann Langius-Eklöf, Head of Division of Nursing, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society (NVS), Karolinska Institute

10.15- 11.00 Women’s health in South Africa. An awarded (SASUF, Cape town 2019) project about improving maternal health funded by FORTE & SAMRC. Panel: Professor Linda Skaal & Professor Tebogo Mothiba,  Limpopo University, South Africa and Ass. Professor Vanja Berggren, Karolinska Insitutet

11.00-11.20 Break

11.20-12.00 Cont. Panel and discussion.

12.00-13.00 hrs Lunch break

13.00-14.00 hrs Presentation: The Pathology of Poverty. Professor em. Staffan Bergström, Karolinska Institute

14.00-14.30 Break

14.30-15.30 Pm Cont. The Pathology of Poverty and discussion.

 

Co-ordination: The research group Caring in Community Care, Division of Nursing, NVS, Karolinska Institute. Please register before 20th of Sept with vanja.berggren@ki.se

Welcome!

Kontakt