Föreläsningar och seminarier Öppet seminarium inför internationella kvinnodagen

2020-03-06 9:00 - 12:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Rappesalen

En tvärvetenskaplig panel kommer lyfta kvinnors rättigheter i världen och i Sverige samt kvinnors och flickors utsatthet uttryckt i olika former av våld. De globala hållbarhetsmålen kommer att diskuteras utifrån ohälsa och ojämlikhet med mera.

PROGRAM

Välkomnande av Ann Langius-Eklöf, professor, Sektionen för Omvårdnad, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), Karolinska Institutet

The Sustainable Development Goals and womensvulnerability                                              
Hannah Akuffo, professor, senior specialist, SIDA

När feminism möter auktoritarianism - om mänskliga rättigheter och internationella kvinnorörelser från Kina till USA                                                         
Malin Oud, chef, Raoul Wallenberginstitutets Stockholmskontor

Det gränslösa våldet - våld mot kvinnor i Sverige                                                                             
Eva Sundborg, Universitetsadjunkt och forskare Karolinska Institutet

Kvinnlig könsstympning                                                                                                  
Bita Eshraghi, biträdande överläkare, Södersjukhuset samt doktorand KI

Moderator: Vanja Berggren, Forskningsnätverket om Kvinnlig Könsstympning & Projektgruppen Global hälsa, Global omvårdnad och Hållbar utveckling, NVS, Karolinska Institutet

Start med fika ca 9.00 – först till kvarn!

Kontakt