Annan Öppet möte med Vetenskapsrådet

2020-01-13 15:00 - 16:30 Add to iCal
Campus Solna Biomedicum 1/D0320

Vetenskapsrådet med Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare inom Medicin och hälsa, och medarbetare besöker Karolinska institutet den 13 januari 2020.
Alla fakultetens medarbetare inbjuds till ett öppet möte.

På agendan finns följande programpunkter:

  • Nyheter från Vetenskapsrådet – publikationer, analyser, forskningsbarometer 2019. Beslut om finansiering av forskningsprojekt 2019.
  • Den kommande forskningspolitiska budgetpropositionen – vad hoppas VR på?
  • Ämnesrådet för medicin och hälsas strategiska plan för 2020–2023.
  • Nya beredningsgrupper inom medicin och hälsa fr.o.m. 2020.
  • Utlysningar 2020 Klinisk behandlingsforskning – nuläge och framtid Vetenskapsrådets deltagande i EU:s utlysningar inom medicin och hälsa.

Kontakt

Mats Andersson Vetenskaplig sekreterare
MA
Innehållsgranskare:
Birgit Ekroth
2020-01-09