Internt möte Öppet dialogmöte med KI:s nya ledning, 23 maj i Flemingsberg

2023-05-23 15:00 - 16:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Jan-Åke Gustafssonsalen, Neo, Blickagången 16
KI ledning collage 2023
Rektor Annika Östman Wernerson, universitetsdirektör Veronika Sundström och prorektor Martin Bergö Foto: Liza Simonsson, Martin Stenmark

Välkommen till ett öppet dialogmöte med KI:s nya ledning; rektor Annika Östman Wernerson, prorektor Martin Bergö och universitetsdirektör Veronika Sundström.

Syftet med mötet är att stärka dialogen mellan medarbetare och universitetsledning. Hur kan vi förbättra vi-känslan vid KI? Hur kan vi skapa fungerande forum för samarbeten? Vilka är de viktigaste gemensamma framtidsfrågorna? Hur kan vi minska avstånden mellan medarbetare och ledning? Alla medarbetare är välkomna med sina inspel och tankar till detta första tillfälle för frågor, svar och diskussion.

De första dialogmötena hålls på svenska, möten på engelska arrangeras senare.

Ingen föranmälan krävs. Mötet inleds med en kort introduktion av universitetsledningen, följt av frågor och gemensam diskussion. Varmt välkommen!

Ett öppet dialogmöte med KI:s nya ledning hålls även i Solna måndag 29 maj.