Föreläsningar och seminarier Öppen föreläsning om hur psilocybin kan användas vid behandling av tobaksberoende

2019-09-10 17:00 - 19:00 Add to iCal
Campus Solna Hörsal Vesalius, Berzelius väg 3
PhD Matthew Johnson

Matthew W. Johnson är docent i psykiatri vid Johns Hopkins University School of Medicine. Dr. Johnson är i grunden psykolog med expertis inom missbruk och riskbeteenden. Han har publicerat över 100 vetenskapliga artiklar och kapitel, varav många med fokus på psykedeliska substanser. Han har arbetat med psilocybin som läkemedel för rökavvänjning sedan 2007 och har agerat guide för över 100 psykedeliska terapisessioner. Han var förste författare till de säkerhetsriktlinjer för mänsklig psykedelisk forskning som publicerades 2008, som har underlättat säker initiering av psykedelisk forskning på ett ökande antal universitet.

Den första studien på psilocybin-assisterad behandling vid rökavvänjning publicerades 2014 och visade att 80% av deltagarna var rökfria efter sex månader. Den 10 september kommer Dr. Johnson att dela med sig av preliminära resultat från den pågående uppföljningsstudien som med hjälp av hjärnavbildning jämför psilocybin-assisterad terapi med nikotinplåster. Läs hela abstract här: https://docdro.id/MrxbZaR

Föreläsningen är gratis och ingen föranmälan krävs, men antalet platser är begränsat. Deltagare rekommenderas att komma i tid för att säkra en plats.

Välkomna!