Föreläsningar och seminarier Öppen föreläsning med André Bryntesson: ”Den segregerande högskolan”

2023-09-08 12:00 - 13:30 Add to iCal
Campus Solna Hybrid event, Nils Ringertz-salen, Biomedicum Solnavägen 9, Solna & via zoomlänken https://ki-se.zoom.us/j/64400412017
André Bryntesson
André Bryntesson Foto: Privat

Välkommen till en föreläsning den 8 september med forskaren André Bryntesson om hur vi kan arbeta med breddad rekrytering inom högskolan.

Föreläsningen hålls på svenska och ges också i hybrid form. Den riktar sig till alla intresserade medarbetare och studenter vid KI. Deltagande på plats bjuds på fika mellan 13.20-13.50.

UKÄ har konstaterat att den socioekonomiska snedrekryteringen till den svenska högskolan inte förändrats nämnvärt under de senaste decennierna. Ens föräldrars utbildningsnivå har fortfarande stor betydelse för sannolikheten att man själv påbörjar en högskoleutbildning. Trots det rymmer högskolan idag en stor inre mångfald, och exempelvis är personer med utländsk bakgrund numera väl representerade.

Utifrån sitt arbete med utbildningssociologisk forskning och egna erfarenheter av möten med olika delar av den högre utbildningen problematiserar André diskursen om "den svenska högskolan" som en sammanhållen enhet, och pekar på hur många av vinsterna med en breddad rekrytering går förlorade om olika sociala grupper inom den högre utbildningen förblir internt åtskilda från varandra. Det finns mycket att vinna på att som lärosäte göra mer för att integrera sina olika studentgrupper.

André Bryntesson är forskningssamordnare vid Uppsala universitet och har i sitt arbete framför allt studerat snedrekrytering och breddad rekrytering i ett nordiskt perspektiv samt internationella studentflöden till och från Sverige. Inom ramen för UKÄ:s regeringsuppdrag att utvärdera lärosätenas arbete med breddad rekrytering skrev han en kunskapsöversikt utifrån nordisk forskning på området och en policyöversikt som jämförde de tre skandinaviska ländernas nationella policy och insatser.

Föreläsningen är del av en kick-off för KI:s arbete med en åtgärdsrapportering till UKÄ om lärosätets arbete med breddad rekrytering. Arrangerar gör KI:s kansli för hållbar utveckling och lika villkor och avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd.

Välkommen att delta på plats eller via zoom!

Kontakt

Helena Hörnfeldt

Samordnare
Kansliet för hållbar utveckling och lika villkor