Föreläsningar och seminarier Nytt datum! ARC-seminarium med Juan-Jesus Carrero: "Kidney function in older adults"

2021-05-25 11:00 Add to iCal
Online Onlineseminarium via Zoom

Välkommen till ett online-seminarium med Juan-Jesus Carrero, KI/MEB, tisdagen den 25 maj 2021 kl. 11:00.

Delta via Zoom

Anslut till seminariet via Zoomlänk

Föreläsare

Juan-Jesus Carrero, Karolinska Institutet, MEB

Preliminär titel

Kidney function in older adults

Kontakt

Serhiy Dekhtyar Senior forskare