Konferenser och symposier Nya ämnen inom artificiell intelligens

2020-08-24 till
2020-08-26 Add to iCal
Annan

Vi organiserar en konferens med titeln ”Emerging Topics in Artificial Intelligence” som kommer äga rum virtuellt den 24-26 augusti 2020.

Syftet med konferensen är att samla experter från olika forskningsområden för att diskutera nya tillämpningar av artificiell intelligens inom biomedicin, neuroavbildning, mikroskopi, ”active matter” samt fotonik.

Vi räknar även med deltagande av den industriella sektorn i hopp om att främja möjligheterna till kommersialisering och nyttogörande.

Vänligen läs mer om vilka ämnen som kommer behandlas på: https://spie.org/opn/conferencedetails/ai-machine-learning?SSO=1 och notera att det redan nu är möjligt att skicka in abstrakt.

Vänligen vidarebefordra denna information till alla som kan vara intresserade!

Konferensen är gratis.

 

Med vänlig hälsning,

Joana B. Pereira (Karolinska Institute) 
Giovanni Volpe (Gothenburg University)
Aydogan Ozcan (University of California)
Daniel Brunner (Institut Franche-Comte Electronique Mecanique Thermique et Optique)

Kontakt

Joana Pereira Senior forskare