Intern kurs och fortbildning Ny som chef på KI

2023-10-16 till
2023-11-17 Add to iCal
Campus Solna och Zoom

Grattis till din nya tjänst som chef på KI, och välkommen till Ny som chef! Som chef kommer du att ställas inför många situationer och ansvarsområden. Grundläggande för ett hållbart och effektivt chefskap är en förståelse för uppdraget, för ledarskapet och för de organisatoriska förutsättningarna. Syftet med denna utbildning är att ge dig en trygg bas att utgå från i din nya roll och framtida chefskarriär. 

Varmt välkommen!

Mål med utbildningen

Att säkerställa att nya chefer på KI får en fördjupad kunskap om organisationen, dess kontext samt god förståelse för sitt uppdrag och ledarrollen. 

Programmet fokuserar framför allt att på att möta kompetensområdet "organisatoriskt ledarskap" i kompetensområden för chef- och ledarprogram på KI. 

Målgrupp

Nya chefer på KI med delegerat chefsansvar eller närstående delegation. 

Kursupplägg

Kursen består av 8 teman som undervisas två omgångar per år, på svenska under hösten och engelska under våren. Kursen undervisas en dag per vecka och spänner över fem veckor. Samtliga teman innefattar digitalt förberedelsematerial som återfinns i utbildningsportalen för Ny som chef på KI (SharePoint). 

Flipped classroom används som pedagogiskt upplägg, samtliga teman innefattar digitalt förberedelsematerial och övningar som återfinns i SharePoint. Här hittar du information om bland annat de olika teman, kursmaterial och övningar. Till denna del följer ett obligatoriskt fysiskt möte eller webinarium för respektive tema. Tillfället tar avstamp från kursmaterialet och fördjupar ämnet, fokuserar på diskussioner kring case, dilemman samt deltagarnas frågeställningar. 

Tillgång till plattformen får du när du anmäler dig till kursen

OBS! För att få godkänt i kursen måste alla deltagare ta del av kunskapstest innan utbildningstillfällen. 

Datum hösten 2023

Måndag 16 oktober klockan 08.30 - 15.30 IRL Solna Campus. Vi ber er anmäla er så att vi alla får plats i rummet och beställer tillräckligt med fika:  Anmälan till Ny som chef - Dag 1

Tisdag 24 oktober klockan 08.30 - 15.30 Zoom 

Onsdag 1 november klockan 08.30 - 15.30 Zoom

Torsdag 9 november klockan 08.30 - 15.30 Zoom 

Torsdag 17 november klockan 08.30 - 15.30 IRL Solna Campus. Vi ber er anmäla er så att vi alla får plats i rummet och beställer tillräckligt med fika: Anmälan till Ny som chef - Dag 5

Läs mer om kurstillfällenas innehåll.

Kontakt

Kontakta oss gärna vid frågor eller funderingar. 

Julia Linder

HR-specialist