Konferenser och symposier NU-konferensen 2020

2020-10-07 Add to iCal
Annan Zoom

NU-konferensen är Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning. Konferensen äger rum 7-9 oktober 2020 digitalt genom Zoom.

Temat för NU-konferensen 2020 är Hållbart lärande.

Om NU-konferensen

NU, som står för Nätverk och Utveckling, är en konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning.

Syftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. Målgruppen är lärare och övriga medarbetare (till exempel ledare, studenter och pedagogiska utvecklare) vid universitet och högskolor.

Mer information om konferensen på webbplatsen för NU 2020.

Få konferensavgiften betald

Under 2020 planeras inte någon Lärardag på KI utan istället uppmuntras deltagande på NU-konferensen 7-9 oktober. Du som medarbetare på KI har möjlighet att få konferensavgiften betald.