Konferenser och symposier NPF-skoldagarna

2021-11-11 8:45 till
2021-11-12 15:35 Add to iCal
Campus Solna Karolinska Institutet, Aula Medica, Nobels väg 6, campus Solna

Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet, KIND, ger för femte gången NPF-skoldagarna.

NPF-skoldagarna är två fullmatade dagar där vi erbjuder ett innehåll som har visat sig ha betydelse för skapandet av framgångsrika lärandemiljöer i skolan. Här får du som pedagog, skolledare eller personal inom elevhälsan verktyg för att bättre förstå elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Målet är att du ska få ökade kunskaper om NPF samt strategier som du kan använda i ditt dagliga arbete. Du får ökade kunskaper kring olika sätt att förstå, genomföra och utvärdera insatser för elever med NPF som kan användas på individ-, grupp- och organisationsnivå.

 

Mer information