Konferenser och symposier NorDoc Summit/sommarskola för doktorander: "Antibiotics according to a new generation”

2023-08-16 till
2023-08-18 Add to iCal
Uppsala universitet & Karolinska Institutet
Flyer som inkluderar en bild och samma information som i kalenderhändelsen
Flyer NorDoc Summer School 2023

NorDoc Sommarskola 2023 sätter fokus på hur vi ska hantera en av vår tids största utmaningar. Anmäl dig nu!

Nätverket NorDoc arrangerar sin årliga Summit/sommarskola för doktorander Temat i år är  “Antibiotics according to a new generation” och doktorander  från alla de nordiska länderna kommer till Uppsala och Stockholm för att under tre dagar nätverka, gå på seminarier och delta i vetenskapliga diskussioner.  Mötet är öppet för doktorander, postdoktorer, handledare och forskare som är intresserade.  Uppsala Universitet och Karolinska Institutet är gemensamma värdar för denna Summit/sommarskola.

Vi möts i Uppsala och Stockholm, navet för svensk livsvetenskap. Tillsammans lär vi oss om och av de många interdisciplinära initiativ som har sitt centrum här, varav flera med förgreningar över hela världen

Läs mer och anmäl dig nu!

Kontakt

Matti Nikkola Universitetslektor