Föreläsningar och seminarier Nobelpriset i medicin eller fysiologi och lärarkollegiet

2019-10-07 16:45 - 17:30 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Widerströmska, Tomtebodavägen 18A

Om hur lärarkollegiet lyckades vända motståndet mot uppgiften att utse Nobelpristagare i fysiologi eller medicin till en framgång.

När Karolinska Institutet fick i upp­drag att utse Nobelpriset i fysiologi eller medicin var det en otacksam och ifrågasatt uppgift. Gradvis växte en praktik fram genom vilken priset formades till en framgång – vi tittar närmare på hur lärarkollegiet satte sin prägel på Nobelpriset.

Föreläsare

Daniel Normark, handläggare vid enheten för medicinens historia och kulturarv, Karolinska Institutet

Föreläsningen är en del av Nobel Calling Stockholm.

The logotypes of Karolinska Institutet and Nobel Calling.