Föreläsningar och seminarier Nobelföreläsningar 2023 med årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin

2023-12-07 14:00 Add to iCal
Campus Solna Online och Aula Medica, Nobels väg 6, Karolinska Institutet
Nobelpristagarna i medicin eller fysiologi 2023.
Katalin Karikó och Drew Weissman är Nobelpristagare i fysiologi eller medicin år 2023. Foto: Cecilia Odlind

Välkommen till årets Nobelföreläsningar i fysiologi eller medicin, där Nobelpristagarna berättar om sina forskningsområden.

Nobelföreläsningar 2023 i fysiologi eller medicin

Katalin Karikó
Titel: “Developing mRNA for therapy”

Drew Weissman
Titel: “Nucleoside Modified mRNA-LNP Therapeutics”

Deltagandet i Aula Medica är kostnadsfritt. Föreläsningssalen är öppen från kl 13.00. Platser måste intas senast 13.30.

Det kommer att göras en säkerhetskontroll av deltagare och väskor och vi uppmanar alla att vara på plats i god tid innan föreläsningarna börjar. Observera: Stora väskor kommer inte att tillåtas.

Föreläsningarna sänds på: www.nobelprize.org.

____________

Pressinformation för medias representanter:
Registrering och press-ID krävs för Nobelföreläsningarna i fysiologi eller medicin.

Registrera dig på www.nobelforum@nobelprizemedicine.org. En e-postbekräftelse från oss krävs för att delta. Anmäl dig senast den 5 december.

Ett upphovsrättsavtal med Nobel Prize Outreach behövs för att filma och sända Nobelföreläsningarna. Den kan erhållas via e-post på: media@nobelprize.org. Det ifyllda och undertecknade avtalet ska återlämnas till Nobel Prize Outreach senast den 1 december.

För ytterligare information om föreläsningarna, vänligen kontakta: nobelforum@nobelprizemedicine.org