Föreläsningar och seminarier Nobelarkiven för priser i naturvetenskap - en guldgruva

2019-09-26 18:00 Add to iCal
Annan Hagströmerbiblioteket, Haga tingshus, Annerovägen 12

Alltsedan utdelningen av de första Nobelprisen 1901 har beslut om mottagare baserats på utredningar av de svenska forskare som bäst känner det aktuella forskningsfältet. Under föregående århundrade kom antalet forskare involverade i denna utveckling att öka logaritmiskt. Prisens världsunika renomme beror på den generellt höga kvaliteten hos de utredningar som gjorts.

Norrby har i tre publicerade böcker och en kommande bok granskat utredningsmaterial som är mer än 50 år gammalt. Härigenom har kunnat ges en historiskt unik presentation av hur kunskap växer, till exempel inom området molekylär biologi, och bakgrunden till att en viss upptäckt har uppmärksammats vid en given tidpunkt.

ERLING NORRBY är virolog. Han var professor i denna disciplin vid Karolinska Institutet 1972-1997. Härefter var han under 6 år ständig sekreterare vid Kungliga Vetenskapsakademien. Hans nuvarande verksamhet är förlagt till Centrum för Vetenskapshistoria vid denna akademi.

 

TORSDAG 26 SEPTEMBER  2019  18.00

HAGSTRÖMERBIBLIOTEKET HAGA TINGSHUS

Buss 57 (Sveavägen), buss 515 (Odenplan)  Hållplats Haga Södra

 

Anmälan emotses före fredag 20 September

Email: anna.lantz@ki.se  Telefon; 070 555 27 36

Förfriskningar serveras

Medlemmar i Hagströmerbibliotekets vänner: inträde 130 kr    
Icke medlemmar 180 kr

Kontakt

Anna Lantz Handläggare
08-524 860 12