Föreläsningar och seminarier New players in colorectal cancer immunity: beyond (conventional) T cells

2023-10-12 15:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Rum Von Behring, ANA Futura 9th Floor.

Karolinska Immunology Seminar Series (KiSS): med Noel de Miranda, Leiden University Medical Center, Netherlands.

Detta är ett seminarium i the Karolinska Immunology Seminar Series (KiSS). Syftet med serien är att sammanför dem som är intresserade av immunologi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset genom att bjuda in framstående talare vars arbete är av allmänt intresse för alla som vill följa aktuella trender inom immunologi.

Föreläsare:

Noel de Miranda (Leiden University Medical Center, Netherlands).

Anmälan:

Ingen anmälan krävs, men för att få ytterligare information om seminarierna, Zoom-länkar etc ber vi dig följa KiiMs e-postlista. Anmäl dig till KiiMs e-postlista.

Språk:

Seminariet hålls på engelska.

Kontakt

Taras Kreslavskiy Senior forskare