Föreläsningar och seminarier New Partnerships for Human and Planetary Health

2022-05-19 13:00 - 15:00 Add to iCal
Annan Online och på plats i sal Q1, KTH, Malvinas Väg 4

I maj 2022 är det världspremiär för World Academic Forum Stockholm Summit. Akademiker och konstnärer från hela världen kommer att samlas i intressanta konstellationer på Stockholms samtliga 18 fristående lärosäten. Övergripande tema för konferensen är ”Post Pandemic Planet – How do we build a united and liveable world together?” Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet medverkar med ett seminarium den 19 maj.

Illustration av universitetsalliansen Stockholm trio består av Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet.
Stockholms universitet, KTH och Karolinska Institutet medverkar med ett gemensamt seminarium under World Academic Forum Stockholm Summit den 19 maj. Bild: Stockholms Akademiska Forum.

Om World Academic Forum Stockholm Summit

Stockholms förenade akademi samlas under fyra dagar (17–20 maj) för att manifestera vikten av akademins roll i samhället. Ett brett utbud av aktiviteter med tvärvetenskaplig inriktning kommer att presenteras i ett gemensamt program. Aktuella forskningsfrågor kommer att behandlas på nya och kreativa sätt. Forskare och akademiker från hela världen är inbjudna och erbjuds möjlighet att diskutera lösningar på vår tids och framtidens globala utmaningar.

World Academic Forum Stockholm Summit är grundat och drivs av Stockholms Akademiska Forum – 18 universitet och Stockholms stad.

New Partnerships for Human and Planetary Health

I en tid av klimatförändringar och socioekonomiska och miljömässiga utmaningar spelar akademin en viktig roll i globala, nationella och lokala ansträngningar för att nå hållbarhetsmålen. Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet kompletterar varandra och utgör tillsammans en ledande akademisk miljö i Europa. Rektorerna för universiteten har beslutat att hållbarhet och FN:s mål för hållbar utveckling ska prioriteras i alla pågående och nya samarbeten inom alliansen.

Under seminariet presenteras hur de tre universiteten tillsammans mobiliserar för att förbättra människans och planetens hälsa. I fokus står tre forskningscentrum:

Karolinska Institutets Centrum för hälsokriser

KTH Climate Action Center 

Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet

Medverkande

 • Magnus Breitholtz, professor i ekotoxikologi och prefekt vid Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet, och ordförande i universitetets miljöråd.
 • Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige.
 • Clara Hellner, adjungerad professor i barn- och ungdomspsykiatri, Karolinska Institutet, och direktör för Forskning och Innovation vid Region Stockholm.
 • Per Lundqvist, professor i energiteknik och KTH:s vicerektor för hållbar utveckling.
 • Francesco Fuso-Nerini, docent vid KTH:s avdelning för energisystem och föreståndare för KTH Climate Action Centre.
 • Anna-Karin Nyström, chef för Klimatmålsenheten, Naturvårdsverket.
 • Kristina von Oelreich, hållbarhetschef KTH.
 • Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska Institutet.
 • Ilona Riipinen, professor i atmosfärsvetenskap och föreståndare på Bolincentret för klimatforskning, Stockholms universitet.
 • Johan von Schreeb, kirurg specialiserad inom global katastrofmedicin, Karolinska Institutet, samt en av grundarna av svenska Läkare utan gränser.
 • Karin Dahlman-Wright, professor i molekylär endokrinologi, Karolinska Institutet.

Studenter från alla tre lärosäten kommer att leda interaktiva diskussioner med deltagarna under seminariet.

För kontakt med Stockholms Akademiska Forum

Maria Fogelström Kylberg

Presskontakt