Intern kurs och fortbildning Nätverksträff för utbildningshandläggare, utbildningsadministratörer och studievägledare

2021-06-17 14:00 - 15:30 Add to iCal
Online

Välkommen till uppföljningsmöte om internationaliseringsarbetet på KI. Administrativ personal spelar en nyckelroll i internationaliseringen.
Mötet kan ses som del tre i en serie av möten för att nå målet att integrera internationalisering på hela universitet.

Först till kvarn gäller till ett begränsat antal platser:

Anmälan

Online Zoom möte, länk skickas ut en veckan innan mötet, till mötesdeltagarna.

De två första workshops om internationalisering i administrationen har getts under vt och ht 2020 samt vt2021. Detta är en uppföljning på de två tidigare work shops och ett tillfälle att reflektera över lärdomar, dela goda exempel och dryfta frågor som uppkommit under resans gång. På agendan finns också inspiration och information för projekt för internationalisering.

I KI:s strategi 2030 framgår att:
”Internationalisering ska genomsyra vår verksamhet och vi ska sträva 
mot en ökad internationalisering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå, klinisk forskning liksom verksamhetsstödet.”

Karen Gustafsson arbetar med internationalisering för utbildningarna inom enheten för undervisning och lärande och kommer att leda mötet.

 

Välkommen!

Karen Gustafsson

Cecilia Forssman

Charlotta Cederberg

Profile image

Karen Gustafsson

Projektsamordnare