Intern kurs och fortbildning Nätverksträff för för utbildningshandläggare, utbildningsadministratörer och studievägledare

2021-02-09 9:00 - 12:00 Add to iCal
Online

Tema internationalisering i administrationen

Internationaliseringsarbetet är den del av de globala 2030 målen och av KIs strategi.

I KIs strategi 2030 framgår att
”Internationalisering ska genomsyra vår verksamhet och vi ska sträva 
mot en ökad internationalisering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå , klinisk forskning liksom verksamhetsstödet.”

För att nå målet att integrera internationalisering i hela universitet behöver KI engagera och involvera administrativ personal, som spelar en nyckelroll i internationaliseringen. 

Karen Gustafsson och Emma Hägg som båda arbetar med internationalisering för utbildningarna inom enheten för undervisning och lärande och internationalella kansliet kommer att leda denna träff och jag hoppas att många kommer!


Internationalisering är så mycket mer än in- och utresande studenter i den globala värld som vi lever i idag. Karen och Emma kommer att ge oss verktyg för integrering av internationaliseringsperspektiv i vårt dagliga arbetet.

Denna nätverksträff består av Workshop 1 samt workshop 2:

WS1 9 februari, kl 09.00-12.00

WS2 16 februari, kl 09.00-12.00

Anmälan innefattar då båda tillfällena. Notera gärna datumen i era kalendrar. 

Dessa workshops har getts både under vt och ht 2020. Detta är ett nytt tillfälle med samma innehåll för de som inte hade möjlighet att delta tidigare.

 

Välkomna!

 

Karen Gustafsson

Emma Hägg

Charlotta Cederberg

Karen Gustafsson

Projektsamordnare

Emma Hägg

Internationell koordinator
08-524 861 17
0706186117