Intern kurs och fortbildning Nätverksträff för för utbildningshandläggare och utbildningsadministratörer

2020-10-06 9:00 till
2020-10-20 12:00 Add to iCal
Campus Solna

Tema internationalisering i administrationen

Internationaliseringsarbetet är den del av de globala 2030 målen och av KIs strategi.

I KIs strategi 2030 framgår att
”Internationalisering ska genomsyra vår verksamhet och vi ska sträva 
mot en ökad internationalisering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå , klinisk forskning liksom verksamhetsstödet.”

Karen Gustafsson och Emma Hägg som båda arbetar med internationalisering för utbildningarna kommer att leda denna träff och jag hoppas att många kommer!


Internationalisering är så mycket mer än in- och utresande studenter i den globala värld som vi lever i idag. Karen och Emma kommer att ge oss verktyg för integrering av internationaliseringsperspektiv i vårt dagliga arbetet.

Under hösten ges denna nätverksträff (som består av Workshop 1 samt workshop 2) vid två tillfällen:

Tillfälle 1: WS1 29 september med uppföljning WS2 13 oktober, Flemingsberg, kl 09.00-12.00

Tillfälle 2: WS1 6 oktober med uppföljning WS2 20 oktober, Solna, kl 09.00-12.00

Anmälan sker till respektive tillfälle under länkarna ovan på tillfälle 1 respektive tillfälle 2, och innefattar då båda datum. 

Notera gärna datumen i era kalendrar. 

Välkomna!

Charlotta Cederberg

Karen Gustafsson

Emma Hägg