Internt möte Nätverksmöte utbildningsnämnds- och programhandläggare 9/9 Kursplaner

2021-09-09 13:15 - 15:15 Add to iCal
Online https://ki-se.zoom.us/j/62722302301?from=addon

Välkomna till ett nätverksmöte om kursplaner, kurstillfällen och arkiv och registratur för program- och utbildningsnämndshandläggare.

arbetsmiljöer
arbetsmiljöer Foto: Unsplash,KI

Mötet kommer diskutera förslag på nya riktlinjer för kursplaner, information från Arkiv och registratur samt något om process för kurstillfällen.

Målgrupp är  program- och utbildningsnämndshandläggare men alla på KI som jobbar med kursplaner på grundnivå och avancerad nivå och vill veta mer är välkomna.

Cecilia Forssman

Samordnare
UF Universitetsförvaltningen
UF Universitetsförvaltningen