Konferenser och symposier Nätverksmöte Swedish Colorectal Cancer Study Group 2023

2023-11-24 10:00 - 16:00 Add to iCal
Annan Jubileums Aulan, MFC, Skånes Universitetssjukhus Malmö alternativt via länk

Den multidisciplinära terapikonferensen – forskning och utveckling

Nationellt nätverksmöte för GI-onkologer, kolorektalkirurger, patologer, radiologer och sjuksköterskor med fokus på kolorektalcancer

Välkommen till ett nätverksmöte med kolorektalcancer och MDK, multidisciplinär konferens, i fokus. Mötet hålls inom ramen för Swedish Colorectal Cancer Study Group. Vi vill under mötet ge en bild av hur MDK-organisationen idag studeras och belysa effekter av MDK i studier. Samtidigt önskar vi att vårt nätverk kan vara en grogrund för idéer och utveckling av förbättrade MDK-modeller inom kolorektalcancer (CRC). Hur kan vi studera detta med vetenskapliga metoder? Finns intresse att starta en nationell MDK studie?

För att du som deltar i mötet ska ges möjlighet att bidra i diskussionerna arrangeras på eftermiddagen en workshop. Deltagarna delas in i tre grupper baserat på intresseområde. Vi avslutar med gemensam reflektion och tar med oss konstruktiva idéer vidare.

När du anmäler dig till mötet - vänligen svara vilken av nedan stående grupper du helst önskar delta i, och vilken som är ditt andrahandsval.

  1. Är CRC MDK kostnadseffektivt?  - Hur kan vi studera och optimera MDK-organisationen ur perspektiven resursutnyttjande respektive patientnytta och lärandemiljö/kompetensutveckling inom teamet?
  2. Hur ser följsamheten till CRC MDK rekommendationerna ut? - Hur ofta och av vilka olika skäl avviker given behandling från MDK-rekommendationen? Kan MDK-besluten utföra hinder för individualiserat terapival? Riskerar vi sämre personcentrerad vård genom evidensbaserade beslut grundat på gruppnivå?
  3. Hur värdefull är ”MDK Stadium IV CRC”? - Hur organiseras och genomförs MDK för CRC i olika delar av landet? Vilken är den optimala sammansättningen av CRC MDK-deltagare vid metastaserad CRC? Hur kan vi utvärdera om MDK-rekommendationen är den bästa för CRC stadium-IV patienten?

Anmäl dig - delta och engagera dig i detta viktiga initiativ! Mötet är avgiftsfritt. 

Vi hoppas tillsammans kunna ta fram en strategi för att utvärdera och utveckla en vetenskapligt baserad ”CRC MDK 2.0” – som ytterligare kan förbättra behandlingen av våra kolorektalcancer patienter nationellt.

Anmälan senast 31 oktober via länken: https://survey.ki.se/Survey/35709

Sprid informationen till era kollegor och nätverk så att så många som möjligt får chansen att delta.

Agenda för nätverksmötet

Välkommen!

Anna Martling, Eva Angenete, Helga Hagman, Ingvar Syk, Jenny Drott, Lennart Blomqvist, Martin Rutegård, Pehr Lind, Peter Matthiessen, Peter Nygren, Richard Palmqvist för planeringsgruppen Swedish Colorectal Cancer Study Group