Konferenser och symposier Nätverksmöte Swedish Colorectal Cancer Study Group

2022-11-18 9:30 - 16:00 Add to iCal
Annan Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Årets nätverksmöte 2022 för GI-onkologer, kolorektalkirurger, patologer, radiologer och sjuksköterskor med fokus på kolorektal cancer inom ramen för Swedish Colorectal Cancer Study Group.

Syftet med nätverksmötet är att diskutera pågående och kommande multicenterstudier av intresse för att främja nationellt och internationellt samarbete. Mötet är planerat i anslutning till GOF-mötet den 17 november.

Tema: Precisionsmedicin och nya biomarkörer vid behandling av cancer men med fokus på kolorektal cancer

Anmälan 

Anmälan görs senast 2022-10-31 via mail till christina.edberg@ki.se

Planeringsgruppen Swedish Colorectal Cancer Study Group
Anna Martling, Eva Angenete, Helga Hagman, Ingvar Syk, Jenny Drott, Lennart Blomqvist, Martin Rutegård, Olof Hallböök, Pehr Lind, Peter Matthiessen, Peter Nygren, Richard Palmqvist

Detaljerat program för nätverksmötet

Kontakt

Christina Edberg Administratör