Konferenser och symposier Nätverksmöte Swedish Colorectal Cancer Study Group

2022-11-18 Add to iCal
Annan Svenska Läkaresällskapet

Årets nätverksmöte 2022 för GI-onkologer, kolorektalkirurger, patologer, radiologer och sjuksköterskor med fokus på kolorektal cancer inom ramen för Swedish Colorectal Cancer Study Group.

Syftet med nätverksmötet är att diskutera pågående och kommande multicenterstudier av intresse för att främja nationellt och internationellt samarbete. Mötet är planerat i anslutning till GOF-mötet den 17 november.

Tema: Precisionsmedicin - studier och pågående projekt inom kolorektalcancer-fältet

Detaljerat program annonseras här i god tid innan mötet.

Planeringsgruppen Swedish Colorectal Cancer Study Group
Anna Martling, Eva Angenete, Helga Hagman, Ingvar Syk, Jenny Drott, Lennart Blomqvist, Martin Rutegård, Olof Hallböök, Pehr Lind, Peter Matthiessen, Peter Nygren, Richard Palmqvist

Kontakt

Christina Edberg Administratör