Konferenser och symposier Nätverksmöte Swedish Colorectal Cancer Study Group

2021-11-09 10:00 - 15:00 Add to iCal
Online Digitalt via zoom, se länk nedan

Nationellt nätverksmöte för GI-onkologer, kolorektalkirurger, patologer, radiologer och sjuksköterskor med fokus på kolorektalcancer

Prehabilitering och optimering av patienter med kolorektalcancer, före under och efter behandling –evidens och pågående studier

10:00 Program och syfte - Olof Hallböök

Moderatorer Jenny Drott & Anna Martling

Digitala livsstilsinterventioner – fokus på alkohol och rökning
Marcus Bendtsen, Linköpings Universitet

Living habits affecting subsequent gastrointestinal cancer surgery: An interpretative phenomenological interview study
Karin Blomkvist & Jenny Drott, Linköpings Universitet

Break-out room, återsamling 

  • Bensträckare

Evidens för prehabilitering inom ERAS 
samt presentation av studie: Optimering av patienternas fysiska och psykiska status inför kolorektal cancerkirurgi – en randomiserad klinisk studie
Ulf Gustafsson, Danderyds sjukhus AB, Stockholm 

Break-out room, återsamling

  • 11:55 – 12:30 Lunch 

12:30 Moderatorer Eva Angenete & Martin Rutegård

The role of physical activity for recovery after surgical procedures
Eva Haglind, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Prehabilitering under neoadjuvant behandling – en randomiserad kontrollerad studie
Bergthor Björnsson, Linköpings Universitet

Prehabilitering för patienter som är frail
Mattias Prytz, Norra Älvsborgs Länssjukshus, Trollhättan

PACOS, Physical Activity and its impact on Colon cancer Surgery Niilas Blind, Umeå Universitet

Break-out room, återsamling

  • Paus 

Träning under och efter behandling för cancer – borde vara en del av behandlingen?
Yvonne Wengström, Karolinska Institutet

Övergripande diskussion
Hur ska vi implementera ny evidens i vårdprogrammet? Identifiering av  förbättrade processer och tydliga strukturer för implementering.

Ingvar Syk, Skånes Universitetssjukhus Malmö och Peter Matthiessen,  Universitetssjukhuset Örebro

14:55 – 15:00 Avslutning - Olof Hallböök och Anna Martling

Välkomna!

Anna Martling, Anders Johnsson, Eva Angenete, Helga Hagman, Ingvar Syk, Jenny Drott, Lennart Blomqvist, Martin Rutegård, Olof Hallböök, Pehr Lind, Peter Matthiessen, Peter Nygren, Richard Palmqvist för planeringsgruppen Swedish Colorectal Cancer Study Group

Program och mer information om mötet

Kontakt

Christina Edberg Administratör