Internt möte Nätverksmöte för utbildningsadministratörer och studievägledare: Tema terminsstart

2021-08-18 13:00 - 15:00 Add to iCal
Online https://ki-se.zoom.us/j/66586422352

Välkommen till ett möte för utbildningsadministratörer och studievägledare samt personal som arbetar med studenter vid terminsstart, om processer, regler och tidsramar vid terminsstart.

studenter i grupp
Digitala ambassadörer på KI. Foto: Ulrich Schulte

Tanken med mötet är att gå igenom administration vid terminsstart, från antagningsbesked till eventuellt avbrott på program och 3-v kontroll, med visst fokus på nyantagna studenter.

Syfte: klargöra regler och riktlinjer, ange tidplaner och dead lines (med reservation för ”lokala” skillnader på institutionerna).

Medverkande: från Ladok-gruppen, Cecilia Lind
och från Antagnings-gruppen, Veronica Mazurkiewicz.

Cecilia Forssman

Samordnare
UF Universitetsförvaltningen