Föreläsningar och seminarier Nationell temadag på KI om breddad rekrytering och breddat deltagande till forskarutbildning

2024-03-14 10:00 - 15:00 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen Våningsplan 2 i Widerströmska huset Tomtebodavägen 18a, Solna
The exterior of the Widerström building during the evening with snow outside.
Fasaden av widerströmska huset i Solna under vinter. Foto: Åke E:son Lindman

Nätverket Include bjuder in till en temadag för att diskutera utmaningar och stärka kunskapen om breddad rekrytering och breddat deltagande i forskarutbildningen. Alla intresserade medarbetare, studenter och doktorander vid KI är välkomna att delta.

Anmälningsformuläret är stängt men det finns platser kvar för KI, maila Include på admin@include.nu 

Temadag om utmaningarna med breddad rekrytering till forskarutbildning

Enligt högskolelagen ska alla lärosäten arbeta aktivt med breddad rekrytering av studenter till samtliga utbildningsnivåer – även forskarutbildning. Men utmaningarna med breddad rekrytering, och breddat deltagande, inom forskarutbildning ser annorlunda ut än för övrig utbildning.

Samtliga av Includes medlemslärosäten bjuds in till en temadag för att diskutera utmaningar och stärka kunskapen om breddad rekrytering till forskarutbildningen. KI är värd för temadagen och alla intresserade medarbetare, doktorander och studenter vid KI är välkomna att anmäla sig.

Praktisk information

  • Programmet hålls på svenska och med möjlighet att ställa frågor på engelska. 
  • Alla intresserade medarbetare, doktorander och studenter vid KI är välkomna att anmäla sig via Includes hemsida.
  • Begränsat antal deltagare.
  • Deltagande på plats bjuds på lunch och fika

Om KI:s arbete med breddad rekrytering 

För KI är breddad rekrytering och breddat deltagande både en kvalitetsfråga och en rättvisefråga. Kvaliteten gynnas av att studenter från olika bakgrunder kan bidra med fler perspektiv och erfarenheter som kommer utbildningarna till godo. Därtill ska skattefinansierad utbildning komma befolkningen till del på likvärdiga villkor. Läs mer om KI:s arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande.

Om Include

  • Include är ett nationellt nätverk för breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning.
  • Include arbetar för att samordna resurser och stärka kunskapen om breddad rekrytering och breddat deltagande, genomströmning, mångfald och likabehandling i högskolan.
  • Nätverket bidrar till att att utveckla lärosätenas arbete, från genomförande till utvärdering, samt att främja samverkan och erfarenhetsutbyte.
  • Nätverket arrangerar konferenser, temadagar och workshops för verksamma inom högre utbildning.

Källa: Includes hemsida

Kontakt

Profile image

Kristina Ullgren

Samordnare
+46852486792
Gemensamt verksamhetsstöd