Föreläsningar och seminarier Myndighetswebinar vid IMM

2022-11-28 13:00 - 14:45 Add to iCal
Online Zoom

Institutet för miljömedicin (IMM) presenterar aktuell forskning vid IMM.

Seminariet vänder sig till personal vid myndigheter på central, regional och lokal nivå.

13.00-13.10

Välkommen till IMM och ett axplock av vår forskning
Moderator: Anna Bergström, enheten för miljömedicinsk epidemiologi

13.15-13.25

Ett hållbart arbetsliv
Dagens arbetsliv innebär nya villkor för oss som arbetstagare men vad betyder det för vår fysiska och psykiska hälsa, idag och i ett längre perspektiv?
Maria Albin / Daniel Falkstedt, enheten för arbetsmedicin

13.25-13.35

Flexibla arbetsplatser
Frihetsreform eller social öken? Vilka möjligheter och risker ser forskarna med nya hybridarbetsplatser?
Irene Jensen och Helena Tinnerholm Ljungberg, enheten för interventions- och implementeringsforskning

13.35-13.45

Molecular phenotyping
En ny enhet vid IMM som bl a arbetar med masspektometri för att analysera de molekylära spåren av samspelet mellan miljö och hälsa.
Craig Wheelock, enheten för integrativ metabolomik

5 min paus

13.50-14.00

Novel tobacco products: Heat not burn
Marknaden för nya tobaksprodukter växer snabbt, men är de så riskfria som tillverkarna påstår?
Koustav Ganguly, enheten för integrativ toxikologi

14.00-14.10

Krisberedskap ur ett hälsoperspektiv
Vilka kemiskt relaterade hälsokriser kan dyka upp när vi minst anar det? Baserat på erfarenheterna från pandemin och kriget i Ukraina skapar Karolinska Institutet nästa generations hälsokrisexperter.
Mattias Öberg, enheten för integrativ toxikologi

14.10-14.20

Den åldrande befolkningen
Den snabba ökningen av antalet och andelen gamla och mycket gamla kommer att få stor inverkan på samhället och vår syn på miljöhälsa.
Karin Modig, enheten för epidemiologi

14.20-14.45

Avslutande diskussion

Anmälan

Länk till anmälan 
Zoom-länk skickas ut till alla anmälda den 25 nov. 

Välkomna!