Föreläsningar och seminarier Musikterapivecka 2022

2022-11-14 9:00 till
2022-11-19 22:00 Add to iCal
Kungliga Musikhögskolan

KI anordnar tillsammans med Kungliga Musikhögskolan (KMH) och Kungl. Musikaliska akademien en musikterapivecka. Där kan du bland annat lära dig vad musikterapi är och aktuell forskning kring ämnet.

Programpunkter med KI-deltagare

Vid musikterapitorget i KMH:s foajé på Valhallavägen 105 hittar du under hela veckan information om KMH:s utbildning i musikterapi. Förbundet för musikterapi i Sverige inklusive Sveriges akademiska musikterapeuter och Riksföreningen för funktionsinriktad musikterapi finns representerade.

Information om Musikbojen och Olu Birgit Jeppson Fond på Kungl. Musikaliska akademien ges, och du har möjlighet att ta del av spännande musikterapeutisk litteratur från KMH:s bibliotek.