Föreläsningar och seminarier MTC PhD årligt uppföljningsseminarium: Zehuan Liao

2020-12-18 13:00 Add to iCal
Online via Zoom

Anställda vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi är välkomna till PhD årliga uppföljningsseminarium med Zehuan Liao den 18 december.

Zoom möte

Delta vid mötet via Zoomlänk

Mötes ID: 271 012 4222
Lösenkod: 1234567890

Titel

"Transcriptomic profile of cancer cells during epithelial-mesenchymal transition"

Ordförande

Lars-Gunnar Larsson

Handledare

Kaisa Lehti

Kontakt

Zehuan Liao Doktorand