Föreläsningar och seminarier MTC PhD årligt uppföljningsseminarium: Veronika Krmeská

2020-12-03 13:00 Add to iCal
Campus Solna Biomedicum C0912, Campus Solnam Karolinska Institutet/ Also via Zoom

Anställda vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi är välkomna till PhD årliga uppföljningsseminarium med Veronika Krmeská den 3 december.

Titel

"Defining the role of migratory dendritic cells in priming T cells to mycobacteria".

Lärosäte

Berit Carow, Karolinska Institutet

Handledare

Antonio Rothfuchs, Karolinska Institutet

Kontakt

Veronika Krmeska Forskningsspecialist