Föreläsningar och seminarier MTC PhD årligt uppföljningsseminarium: Thibault Vosselman

2021-10-26 13:00 Add to iCal
Campus Solna Rum A0812, Biomedicum, plan 8, Solnavägen 9 och/eller via Zoom

Anställda vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi är välkomna till PhD årliga uppföljningsseminarium med Thibault Vosselman, tisdagen den 26 oktober 2021, kl. 13:00 i A0812, Biomedicum och/eller via Zoom.

Titel

"Understanding order-disorder transitions in cancer-related proteins"

Ordförande

Ben Murrell

Handledare

Michael Landreh

Kontakt

Thibault Vosselman Doktorand