Föreläsningar och seminarier MTC PhD årligt uppföljningsseminarium: Ruining Liu

2021-12-13 14:00 Add to iCal
Campus Solna Rum D0912, Biomedicum, plan 9, Solnavägen 9 eller via Zoom

Anställda vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi är välkomna till PhD årliga uppföljningsseminarium med Ruining Liu, måndagen den 13 december 2021, kl. 14:00, i rum D0912, Biomedicum plan 9, samt via Zoom.

Via Zoom

Delta vid mötet via Zoom (länk)

Mötes-ID: 618 4073 2860
Lösenkod: 336000

Titel

"Role of HIF-1a and STAT3 in the outcome of infection and vaccination with M. tuberculosis"

Ordförande

Benedict Chambers

Handledare

Martin Rottenberg

Kontakt

Ruining Liu Postdoktor