Föreläsningar och seminarier MTC PhD årligt uppföljningsseminarium: Pradeepa Pushparaj

2021-12-14 10:00 Add to iCal
Campus Solna Rum B0313, Biomedicum, entréplan, Solnavägen 9 eller via Zoom

Anställda vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi är välkomna till PhD årliga uppföljningsseminarium med Pradeepa Pushparaj, tisdagen den 14 december 2021, kl. 10:00, i rum B3013, Biomedicum, samt via Zoom.

Via Zoom

Delta vid mötet via Zoom (länk)

Titel

"Definition of epitope-specific antibody responses elicited by native-like HIV-1 trimers"

Ordförande

Maria Johansson

Handledare

Gunilla Karlsson Hedestam

Kontakt